Fair Fashion - Новото Нормално

15.11.2021 12:14:13

Fair Fashion - Новото Нормално

Замисляме ли се какъв е процеса на производство на красивите облекла, които носим? Дали няма недобри условия на труд, нерегламентирано работно време, експлоатация на детски труд, ниско заплащане .....

Справедлива мода или етичната страна на производството на облекла е фокусът на Fair Wear Foundation. Създадена през 1999 г.в Германия, днес във фондацията членуват 140 бранда от цял свят и предлага ПАРТНЬОРСТВО ЗА ПО-ЕТИЧНА ИНДУСТРИЯ НА ОБЛЕКЛАTA. Заедно със синдикати, търговски организации и НПО, тя подкрепя и наблюдава за безопасната, достойна и добре платена работа на трудещите се. Основа на сътрудничеството с фондацията са Етични Трудови Кода:

  1. Работата се избира свободно
  2. Има свобода на сдружаване и право на колективно договаряне
  3. Няма дискриминация при наемане на работа
  4. Няма експлоатация на детски труд
  5. Справедливо заплащане
  6. Разумно работно време
  7. Защитена и здравословна работна среда
  8. Легално трудово правоотношение

"Справедливата мода е свързана с основните права. Ето защо, заедно със синдикатите и други НПО, ние се стремим към ново нормално – създаване на промяна, която далеч надхвърля нашия обхват."

 Fair Wear Foundation

Коментари

Тази статия все още няма коментари

Остави коментар

Новости

Нови продукти— Онлайн от PODREDENI.EU

Fair Fashion - Новото Нормално

Fair Fashion - Новото Нормално

Замисляме ли се какъв е процеса на производство на красивите облекла, които носим? Дали няма недобри условия на труд, нерегламентирано работно време..... Замисляме ли се какъв е процеса на производство на красивите облекла, които носим? Дали няма недобри условия на труд, нерегламентирано работно време..... 2021-11-15T12:29:30+02:00 Fair Fashion - Новото Нормално

<p>Замисляме ли се какъв е процеса на производство на красивите облекла, които носим? Дали няма недобри условия на труд, нерегламентирано работно време, експлоатация на детски труд, ниско заплащане .....</p> <p>Справедлива мода или етичната страна на производството на облекла е фокусът на&nbsp;<strong>Fair Wear Foundation.</strong> Създадена през 1999 г.в Германия, днес във фондацията членуват 140 бранда от цял свят и предлага&nbsp;ПАРТНЬОРСТВО ЗА ПО-ЕТИЧНА ИНДУСТРИЯ НА ОБЛЕКЛАTA. Заедно със синдикати, търговски организации и НПО, тя&nbsp;<span>подкрепя и наблюдава за безопасната, достойна и добре платена работа на трудещите се. Основа на сътрудничеството с фондацията са <strong>8&nbsp;</strong></span><strong>Етични Трудови Кода:</strong></p> <ol> <li>Работата се избира свободно</li> <li>Има свобода на сдружаване и право на колективно договаряне</li> <li>Няма дискриминация при наемане на работа</li> <li>Няма експлоатация на детски труд</li> <li>Справедливо заплащане</li> <li>Разумно работно време</li> <li>Защитена и здравословна работна среда</li> <li>Легално трудово правоотношение</li> </ol> <p><strong><em>"Справедливата мода е свързана с основните права. Ето защо, заедно със синдикатите и други НПО, ние се стремим към ново нормално &ndash; създаване на промяна, която далеч надхвърля нашия обхват."</em></strong></p> <p><strong><a href="https://www.fairwear.org/about-us" title="Fair Wear ">&nbsp;Fair Wear Foundation</a></strong></p> <p></p>

Сравнение на продукти